了解癌症
了解癌症

【原位癌】了解0期癌症的常見種類及治療方法

原位癌是尚未擴散到身體其他部位的癌症,若能及早發現並接受適當的治療,治癒率會大大提升。
日期 2023-12-28
更新 2024-01-23
目錄
什麼是原位癌?原位癌的成因是什麼?常見的原位癌有哪些種類?常見的原位癌治療方法?如何減低癌症風險?常見問題
Bowtie四月網誌專屬優惠碼

什麼是原位癌?

腫瘤可分為良性 (Benign)惡性 (Malignant) 兩種,惡性的腫瘤俗稱癌。良性腫瘤的細胞會駐足它們原發的位置,不會擴散到身體其他部分。 

惡性腫瘤在最初形成的時候,亦會停留在原發部位上,故稱為「原位癌」。原位癌(Carcinoma in situ)又稱0期癌症,是指早期的癌細胞僅在其原始發生的組織或器官內生長,尚未侵略或擴散到其他部位。

如在「原位癌」階段及早發現癌症,治療成功率和存活率相對較高。相反,如未能及時發現及治療,癌細胞則有機會擴散到身體其他部位,變成「侵略性的癌症」,亦稱之為繼發性癌症 (Secondary cancer) 或轉移性癌症 (Metastasis),治癒及存活率便會大大下降

圖片說明︰左為原位癌,右為侵略性癌症
圖片說明︰左為原位癌,右為侵略性癌症

原位癌的成因是什麼?

癌症並非傳染病,惟目前醫學界尚未能完全掌握癌症成因,但有眾多數據顯示癌症或與以下多項因素有關:

 • 環境因素:包括空氣、食水、食物污染、長期曝露於陽光中的紫外線輻射、長期接觸有害致癌化學物品(例如石棉等)
 • 不良生活習慣:吸煙、酗酒、長期進食加工食物、壓力過大
 • 遺傳因素:如有家族患癌史,例如前列腺癌、乳癌或大腸癌,患上此類癌症的風險會較高
 • 病毒感染:受到某些病毒感染會引起癌症,例如可經性接觸傳播的人體乳頭瘤病毒(HPV),七成以上的子宮頸癌均由HPV引起
 • 慢性疾病:慢性潰瘍性結腸炎或會導致結腸癌
Bowtie自願醫保確保年年夠保

常見的原位癌有哪些種類?

原位癌大致上可分為鱗狀細胞原位癌 (Squamous cell carcinoma in situ) 和腺原位癌 (Adenocarcinoma in situ) 兩種。

 • 鱗狀細胞原位癌:癌細胞於鱗狀細胞開始增長,細胞呈扁平形狀,常見於皮膚、子宮頸癌、肛門癌和陰道癌
 • 腺原位癌:癌細胞於腺細胞(負責分泌的細胞)增長,常見包括乳癌、肺癌、結腸癌、胰臟癌等

常見的原位癌包括乳癌原位癌子宮頸癌原位癌皮膚原位癌膀胱原位癌大腸原位癌

1. 乳癌原位癌
 • 乳癌原位癌 (Ductal carcinoma in situ,簡稱DCIS) 的癌細胞僅存在於乳腺內,尚未入侵周圍組織或擴散到其他部位。
 • 患者通常沒有明顯的症狀,需要透過乳房造影作進一步的檢查。

為什麼乳癌常常與原位癌扯上關係?

根據資料顯示,37% 乳癌患者被確診為原位性乳癌,當中 85% 原位性乳癌患者屬於DCIS,而有 20% 至 30% 的DCIS患者會病變成惡性乳癌或侵略性乳癌

正如以上所說,在 2 種乳房原位癌中(DCIS及LCIS),乳房腺管原位癌(DCIS)較具侵略性和多樣性,形態有固體狀、粉刺狀等,較 LCIS 更易變成惡性癌症,發現後應盡快切除及醫治。

2. 子宮頸癌原位癌
 • 子宮頸原位癌 (Cervical carcinoma in situ,簡稱CIS) 的癌細胞僅存在於子宮頸表層,大部分是由人類乳頭瘤病毒 (Human papillomavirus,簡稱HPV) 感染引起。
 • 通常沒有明顯症狀,需要透過子宮頸抹片等檢查才能確認。
3. 皮膚原位癌
 • 皮膚原位癌 (Cutaneous carcinoma in situ) 的癌細胞僅存在於皮膚的最外層,通常是由長期暴露於陽光的或其他致癌物質引起。
 • 常見類型包括鱗狀細胞原位癌 (Squamous cell carcinoma in situ) 和基底細胞原位癌 (Basal cell carcinoma in situ)。
 • 鱗狀細胞原位癌常見於皮膚暴露部位,如臉部、耳朵、頭皮、手臂和腿部,而基底細胞原位癌則常見於頭皮、臉部和頸部。
 • 皮膚原位癌初期皮膚會出現紅色鱗狀斑塊。
4. 膀胱原位癌
 • 早期症狀包括無痛性血尿、小便疼痛、常常尿急等。
 • 可透過驗血及膀胱鏡檢查進行更多的診斷。
5. 大腸原位癌
 • 一旦大腸出現的腺瘤性瘜肉演變成惡性腫瘤,並停留在結腸或直腸的內層,就會定義為大腸原位癌。
 • 早期的大腸癌或無明顯症狀,一般建議50歲以上人士定期接受腸鏡檢查。

常見的原位癌治療方法?

如何治療原位癌?

另外,術後或會按病情以電療、化療、標靶治療或免疫治療等作輔助治療。

 • 手術切除:若癌腫瘤較大,或已擴散到其他身體部位,手術切除治療是一個比較徹底的方法。醫生會直接將腫瘤及周邊組織切除。
 • 放射治療(電療):放射治療(又稱為電療)是以直線加速器發出高能量輻射(X光)殺死癌細胞或停止其增長。
 • 化學治療:正常細胞和腫瘤細胞在生物學和增生特性方面有所不同,化療能針對性抑壓癌細胞生長或直接殺滅癌細胞,達至治癌作用。
 • 標靶治療:標靶治療藥物透過干擾癌細胞生長和存活的特定分子來達至治療,紓緩及穩定病情的作用。
 • 免疫治療:免疫治療藥物並非直接殺害癌細胞,而是増強自身免疫系統能力去對付癌細胞。

Bowtie 的產品會否保障原位癌?

Bowtie自願醫保、癌症保險及危疾保險都會為原位癌患者提供保障。如果想細閱保障,歡迎了解產品專頁:

 1. Bowtie自願醫保
 2. Bowtie戰癌保
 3. Bowtie早期及多重危疾保

如何減低癌症風險?

癌症並不能預防,但我們可從日常飲食及生活習慣著手,幫助減低罹患癌症的風險

 • 戒煙:避免吸煙和暴露於二手煙,以減低罹患肺癌、口腔癌、食道癌等癌症的風險
 • 健康飲食習慣:保持均衡飲食,多進食蔬菜、水果、穀類食物和健康蛋白質,減少飽和脂肪、加工肉類和含糖飲料的攝取
 • 控制體重:過重甚至癡肥會增加癌症風險,如乳癌、結腸癌等
 • 適量運動:定期進行適量的帶氧運動,如散步、跑步、游泳等
 • 避免過度曝曬:長期暴露於紫外線可能會導致皮膚癌,戶外活動或工作時應採取適當的防曬措施,如使用防曬霜、戴闊邊帽和太陽眼鏡等
 • 接種疫苗:根據醫生建議接種相關疫苗,例如人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗以預防子宮頸癌
 • 限制酒精攝取量:酗酒或會增加多種癌症(如口腔癌、食道癌、肝癌等)的風險
 • 定期身體檢查:定期接受癌症篩查和體檢,有助及早發現癌症和適時接受治療
 • 減少環境暴露:避免長期接觸致癌物質,如化學物質、重金屬、農藥等

一旦患癌,Bowtie如何保障你的健康和生計?

近3%的香港人會在45歲前患上癌症1。癌症治療費用高昂,費用可高達$130萬港幣2,患者亦可能因停工而失去收入。Bowtie主要有三種保險產品可以保障你和家人。

住院和手術的費用:自願醫保

Bowtie Pink自願醫保可保障不同疾病(包括癌症)帶來的住院和治療需要,保費低至每月$1863,涵蓋住院、手術、深切治療等費用,實報實銷。如果需要保障更多癌症相關的治療費用(如診斷或非住院治療,例如中醫等紓緩治療),可考慮加購Bowtie戰癌保

 

一筆過賠償:危疾保

一旦患上癌症,Bowtie 危疾保可以為你及家人提供一筆過金額賠償,保障你的收入。當然,你亦可以利用此筆費用支付治療費用,或作其他用途。

一旦不幸身故,支援家人或摯愛的生計:人壽保

如果你是家庭經濟支柱,也可考慮購買Bowtie 人壽保。萬一患上癌症而不幸離世,家人或摯愛將獲得一筆過賠償,生活得到支持。

真實索償個案 — 張太

💫自願醫保、危疾保險及戰癌保受保人

截至 2023 年 9 月上旬,Bowtie 已向張太賠償 $50 萬危疾保險、自願醫保及戰癌保賠償 $128萬;合共 $178 萬。

於2021年時,張太觀看日本健康電視節目後,幫自己檢查,發現乳房有硬塊。當時張太擔心私院費用昂貴,打算往公立醫院求醫,但同時又擔心公營醫院等候時間長,使病情惡化。張太將上述憂慮與兒子傾訴, 兒子反問:「有保險點解唔用?」事實上,有保險的支援,受保人便不需要為錢而操心。所以張太最後選擇私家醫療。

在談及治癌費用時,張太:「手術費$15萬、6次化療$30萬、24個月標靶藥$65萬,加加埋埋過百萬,仲未計電療,同埋之後因副作用而睇嘅中醫、物理治療等。」

在治療中,醫生建議張太服用一款非常新型的標靶藥,張太於是向Bowtie查詢是否可以涵蓋該藥物。經Bowtie索償團隊確定後,該標靶藥屬保單保障範圍。醫生知道後不禁驚奇:「你買份保險咁神奇嘅?咁都保到?」

(以上個案經客人同意分享並作參考用途)


1) 根據醫院管理局香港癌症資料統計中心網頁 [查閱於:2023 年 6 月]的數據,並以其提供的「累積風險」公式計算所得。

2) 資料來源:癌症資訊網 – 本港癌症治療政府欠規劃 (2018)。

3) 以 30 歲人士投保 $8萬墊底費的 Bowtie Pink 自願醫保 (普通房) 

危疾復發Bowtie最多賠5次

常見問題

沒有家族患癌史,就不用擔心患上癌症?

沒有家族患癌史並不代表沒有患癌風險,除了遺傳基因外,癌症的風險因素亦包括年紀、不良的飲食、運動習慣、環境因素等。

為什麼乳癌常常與原位癌扯上關係?

根據資料顯示,37% 乳癌患者被確診為原位性乳癌,當中 85% 原位性乳癌患者屬於乳房腺管原位癌 (DCIS),而有 20% 至 30% 的DCIS患者會病變成惡性乳癌或侵略性乳癌

在 2 種乳房原位癌中,DCIS 較具侵略性和多樣性,形態有固體狀、粉刺狀等,較乳房小葉原位癌 (LCIS) 更易變成惡性癌症,發現後應盡快切除及醫治。

照X光會致癌嗎?

X光雖然帶有輻射,但單次性的輻射劑量很低,甚少會致癌,是否需要X光檢查應取決於病人的病情與醫生的建議。

分享
這篇文章有用嗎?
0
0
本文章內容由 Bowtie 醫療資訊團隊 提供並只供參考,不代表 Bowtie 立場,Bowtie 對任何人因使用或誤用任何信息或內容,或對其依賴而造成的任何損失或損害,不承擔任何責任。此文章內任何與 Bowtie 產品相關的內容僅供參考及作教育用途,客戶應參閱相關產品網頁內詳細之條款及細則。
Bowtie Pink 自願醫保三大賣點

相關文章

【頭頸癌】了解症狀、成因、診斷、治療及預防方法 【頭頸癌】了解症狀、成因、診斷、治療及預防方法
了解癌症

【頭頸癌】了解症狀、成因、診斷、治療及預防方法

前列腺切除手術有甚麼種類?可以claim保險嗎? 前列腺切除手術有甚麼種類?可以claim保險嗎?
了解癌症

前列腺切除手術有甚麼種類?可以claim保險嗎?

【容易疲倦】或是肺癌初期病徵!幾時需要睇醫生診症? 【容易疲倦】或是肺癌初期病徵!幾時需要睇醫生診症?
了解癌症

【容易疲倦】或是肺癌初期病徵!幾時需要睇醫生診症?

⚡Bowtie 網誌專享慳稅優惠: 自願醫保首年保費低至 65 折
立即投保

其他話題

電郵查詢

一般查詢
hello@bowtie.com.hk
傳媒查詢
media@bowtie.com.hk
合作推廣
partner@bowtie.com.hk

© 2024 保泰人壽保險有限公司。版權所有。

我們檢測到您的瀏覽器已經過時。如要得到最佳的瀏覽體驗,請更新或使用其他瀏覽器。 知道了
咩 Plan 啱你 →