運動貼士

【2023渣打馬拉松】明年2月12日舉辦!即睇渣馬報名安排及保險優惠

渣打馬拉松又有最新消息!大會宣布第25屆渣打馬拉松將於2023年2月12日舉行,名額合共2.5萬個。Bowtie資訊團隊會緊貼渣馬最新報名、路線、比賽等相關消息,並提供賽前準備、保險選擇及優惠等資訊,讓各位長跑愛好者做足準備。
作者 Bowtie 團隊
日期 2020-05-22
更新 2022-11-03
目錄
渣打馬拉松鐵定於2023年2月12日復辦2023渣打馬拉松防疫措施2023渣打馬拉松比賽名額2023渣打馬拉松比賽報名日期比賽路線圖2023渣打馬拉松比賽報名費用2023渣打馬拉松起跑時間2023渣馬特別安排:「馬拉松特別獎勵計劃」獎金加碼業餘選手跑馬拉松,有咩保險選擇?參加渣馬前8大準備渣馬比賽日6大秘訣渣馬比賽後4大護理

渣打馬拉松鐵定於2023年2月12日復辦

渣打香港馬拉松 (簡稱渣馬) 由香港業餘田徑總會主辦,自1997年起由渣打銀行 (香港) 冠名贊助,是香港最大型的公路長跑比賽。2016年渣打馬拉松更獲國際田聯 (IAAF) 評定為金級道路賽事。

無奈因受疫情影響,第25屆渣打馬拉松多次延期,遲遲無法獲批於2022年​​舉行。

直至近日,大會正式宣布渣打馬拉松將於2023年2月12日 (星期日) 復辦,並於2022年11月15日 (星期二) 接受公眾報名。

2023渣打馬拉松防疫措施

為保障公眾健康,2023渣馬表明會嚴格執行一系列防疫措施:

 • 在場人士必須使用「安心出行」
 • 跑手必須持有疫苗通行證「藍碼」 (打齊3針)
 • 跑手必須在領取跑手包前,提交網上健康申報表
 • 跑手必須在比賽48小時前領取跑手包,並在領取地點進行核酸檢測
 • 跑手必須於比賽當日須自行進行快測,到場時向工作人員展示快測陰性證明
 • 假如核酸或快測呈陽性反應,則不可參加賽事

2023渣打馬拉松比賽名額

2023渣打馬拉松的比賽名額由2021年的1.5萬人增至2.5萬人,配額如下:

全馬

半馬

10公里

預留名額

6,000個6,000個

13,000個

起點

九龍尖沙咀東區走廊
終點

香港維多利亞公園

假如登記跑手數目超過相關名額,大會將以抽籤形式確認跑手參賽資格。

2023渣打馬拉松比賽報名日期

2023渣打馬拉松比賽的報名程序會按跑手組別分階段進行。

報名資格

報名日期

公佈日期

挑戰組

曾在指定賽事中跑出成績的跑手,認可賽事如下:

 • 世界田徑聯會 (WA)
 • 國際馬拉松及道路賽協會(AIMS)
 • 香港田徑總會
11月4日10:00AM至11月10日7:00PM11月14日2:00PM
預留名額只適用於成功報名「渣打香港馬拉松2020」人士及未曾透過「預留名額報名」中籤「渣打香港馬拉松2021」的人士11月10日10:00AM至11月14日7:00PM

11月18日2:00PM

傷健人士

凡屬以下其中一項殘疾類別,並持有殘疾人士有效登記證:

 • 聽障
 • 視障
 • 肢體傷殘
 • 言語障礙
 • 智障
 • 精神病
 • 自閉症
 • 器官殘障/長期病患
 • 注意力不足/過度活躍症
 • 特殊學習困難
11月15日10:00AM至12月30日7:00PM

12月30日7:00PM

公眾抽籤

不設特別要求11月15日10:00AM至11月21日7:00PM首輪:11月25日2:00PM;

次輪:12月2日2:00PM

公益名額12月13日10:00AM至12月30日7:00PM

12月30日7:00PM

比賽路線圖

2023渣打馬拉松同樣分為「全馬」、「半馬」及「10公里」三個組別。

「全馬」及「半馬」繼續由尖沙咀彌敦道起步,前者會途經昂船洲大橋和汀九橋,而後者則會經過西九龍公路和中環海旁。至於「10公里」起點則設在東區走廊,所有組別皆以維園為終點。

組別

起點終點

路線

馬拉松

尖沙咀彌敦道

維多利亞公園

尖沙咀彌敦道 (近美麗華酒店) → 甘肅街以南的彌敦道 → 甘肅街以北的彌敦道 (北行) → 亞 皆老街 → 櫻桃街 (西行) → 連翔道 (南行) → 西九龍公路 (南行) → 昂船灣高架道 (九龍方 向) → 昂船洲大橋 (九龍方向) → 青衣東高架道 (九龍方向) → 南灣隧道 (九龍方向) → 青衣 西高架道 (九龍方向) → 青馬大橋下行支路 (九龍方向) → 汀九橋 (南行) → 長青隧道 (九龍 方向) → 青葵公路 (南行) → 西九龍公路 (南行) → 西區海底隧道 (南行管道) → 干諾道天橋 (東行) → 民寶街 → 民耀街 (南行) → 龍和道 (東行) → 博覽道 (北行) → 博覽道 (東行) → 博 覽道東 (南行) → 會議道 (東行) → 鴻興道 → 馬師道天橋 → 駱克道 (東行) → 波斯富街 → 軒尼詩道 (東行) → 怡和街 (東行) → 糖街 → 銅鑼灣維多利亞公園

半馬拉松

尖沙咀彌敦道

維多利亞公園

尖沙咀彌敦道 (近美麗華酒店) → 甘肅街以南的彌敦道 → 甘肅街以北的彌敦道 (北行) → 亞皆老街 → 櫻桃街 (西行) → 連翔道 (南行) → 3 號幹線-出口3 → 青葵公路 (南行) → 折回 點 (近3 號幹線-出口4A) → 青葵公路 (南行) → 西九龍公路 (南行) → 西區海底隧道 (南行 管道) → 干諾道天橋 (東行) → 民寶街 → 民耀街 (南行) → 龍和道 (東行) → 博覽道 (北行) → 博覽道 (東行) → 博覽道東 (南行) → 會議道 (東行) → 鴻興道 → 馬師道天橋 → 駱克道 (東行) → 波斯富街 → 軒尼詩道 (東行) → 怡和街 (東行) → 糖街 → 銅鑼灣維多利亞公園。(渣打提供)

10公里賽事

東區走廊

維多利亞公園

北角 → 西灣河 → 炮台山 → 銅鑼灣維多利亞公園
全馬拉松賽道路線圖

2023年渣打馬拉松全馬路線圖

半馬拉松賽道路線圖

2023年渣打馬拉松半馬路線圖

10公里賽道路線圖

2023年渣打馬拉松10公里路線圖

2023渣打馬拉松比賽報名費用

第25屆渣馬暫時只接受網上付款,參賽者可使用萬事達卡、Visa卡、銀聯或支付寶繳交報名費:

本地參賽者公益名額海外參賽者
全馬HK$600HK$1,950

US$90

半馬

HK$520HK$1,720US$85
10公里HK$420HK$1,560

US$70

如果賽事因疫情或其他因素影響而被迫取消,大會有如下退款安排:

 • 若賽事於即2023年1月30日或之前取消,跑手可獲50%報名費退款
 • 若賽事於2023年1月30日後取消,所有跑手將不獲退款

2023渣打馬拉松起跑時間

第25屆渣馬各組別的起跑時間如下:

賽事組別

起跑時間起跑方式
馬拉松挑戰組上午6時正

集體起跑

馬拉松非挑戰組

上午6時05分至7時正流水式起跑
半馬拉松挑戰組上午5時45分

集體起跑

半馬拉松非挑戰組

上午7時45分至8時45分流水式起跑
十公里挑戰組上午5時45分

集體起跑

十公里非挑戰組

上午6時正至8時正

流水式起跑

「集體起跑」是指所有跑手會於大會鳴槍後集體起步,成績會以大會時間及個人時間計算。而「流水式起跑」則會安排跑手於指定時間內分批起跑,成績計算依據個人時間為準。

2023渣馬特別安排:「馬拉松特別獎勵計劃」獎金加碼

為了慶祝第25屆渣馬順利舉行,大會宣布將今屆「馬拉松特別獎勵計劃」獎金加碼所有於3小時 (sub 3) 及 3小時30分 (sub 3:30) 內完成「全馬」賽事的香港永久性居民挑戰組跑手,均可獲特別獎金HK$10,000,成為「超級千金先生」及「超級千金小姐」。

除此之外,大會亦特別為第25屆渣馬設計了一個別具心思的紀念獎牌,送贈予每一位參加賽事的跑手。

 

業餘選手跑馬拉松,有咩保險選擇?

香港田徑總會的網站註明,大會已經投保了第三者保險,但所有參賽者必須自行承擔在比賽期間之所有風險。

雖然各位跑手都訓練有素,不過也不能忽略發生意外的可能性。如果想跑得開心又放心,不如考慮投保一份意外保。

保險Bowtie自願醫保「靈活計劃」保泰意外醫療保險 – 觸木保一般危疾保險
提供保障?

X

產品特點✨每月保費低至$142
✨HK$0 墊底費Claim近 9 成醫療費用
✨特設BowtieCash 幫你Claim得更足
✨保障覆蓋大小醫療開支
✨受保工種超過 700 個
✨保障行山、跑步等運動

了解產品

了解產品

Bowtie Pink 自願醫保

參加渣馬前8大準備

為避免意外發生,無論係飲食、裝備或賽前訓練,都要做足準備功夫,保持良好嘅身心理進行比賽!

1.賽前飲食 
 • 均衡飲食:注意碳水化合物(60-65%)、蛋白質及脂肪的汲取比例
 • 避免吸收煙酒等刺激性物質
 • 維持固定餐單,保持卡路里攝取量
 • 可進食薯仔、胡蘿蔔和南瓜為能量來源,雞肉可作為瘦蛋白質之選
2.裝備清單
 • 號碼布(小心不要摺疊晶片)
 • 大會指定行李袋
 • 運動飲料或能量補充包
 • 輕便舒適嘅衣物 – 易乾、散熱快
 • 如果天氣凍,宜帶外套、帽或手襪,以免肌肉凍到僵硬
 • 如果天氣炎熱,宜帶太陽帽或太陽眼鏡
3.賽前訓練
 • 逐漸減量:建議全馬跑手可先進行32公里以上嘅試跑,之後2-3星期逐漸減低訓練量,減量同時加入其它運動作交叉訓練,維持心肺功能,減少跑步時出現嘅肌肉群疲勞 。
 • 心跳率:係決定訓練強度嘅指標 (220減年齡),訓練期間建議初階跑手先維持最高心跳率的80%左右,再逐漸加大訓練量。業餘跑手心跳率只要達65-80%,即可減低心臟病、中風或患癌機會。
 • 挑戰目標:每星期可訓練高達80公里。
4.睡眠習慣

渣馬首批參賽者喺零晨5時半就開始起跑,所以建議跑手喺比賽前逐步調節睡眠時間,早睡早起,清晨練跑,以適應比賽時間。

5.其他賽前注意事項
 • 喺身體容易受摩擦嘅部位塗上凡士林,如腳趾,減少出現水泡或摩擦受損
 • 唔好喺比賽日穿着新跑鞋或新裝備,以免影響表現
 • 清理跑鞋內嘅沙粒或碎石
 • 提前修剪腳甲,以免因摩擦而產生嘅不適
6.身體狀態評估

賽前建議先搵醫生做詳細身體檢查。如有心血管疾病,參賽前則需尋求醫生意見。部份運動員如有高強度嘅心臟雜音,亦建議先進行超聲波心電圖等醫療測試,進一步評估身體狀況。如賽前患上感冒或受病菌感染,都唔適宜做劇烈運動,以免病情惡化,甚至引致急性心肌炎。

7.心理預演

建議跑手可以先揸車或搭車感受賽道嘅實際情況同環境,了解上落斜道﹑轉彎﹑U-TURN同水站位置,有效計劃比賽時應有嘅步速、力量分佈、補給安排,有心理準備迎接當日嘅挑戰。

8.賽前部署 – 時間及體力管理

跑手可因應訓練情況同賽前狀態,定下步速分配同體力分佈。因為每一公里嘅速度都會影響比賽表現,學習配速亦可避免後段因體力透支而未能跑完全程。

渣馬比賽日6大秘訣

1.留意天氣報告︰如果天氣炎熱,需注意點樣降溫同散熱,如果濕度高達70%以上,建議跑手將目標時間調整,步速或會比預期增加5至10秒

2.當日早餐︰建議食熱野,避免食奶類或平常食嘅野,以免身體不適應或引致腸胃敏感

3.最少1小時前到起點︰預返時間去廁所、放行李同熱身伸展

4.比賽前去廁所︰雖然比賽期間會出汗,但始終馬拉松賽程長遠需要3至5小時,去定廁所安心啲,到時亦唔洗周圍搵

5.舒緩側腹痛︰如果比賽期間遇到劇烈嘅側腹痛,跑手可先降低跑速或步行,用手輕按痛處及將上身附前,進行深呼吸,控制呼氣節奏,直至痛楚減輕或消失。

6.跑內彎,慳返啲力

如果跑跑吓覺得唔舒服,最緊要放鬆心情,可稍作休息。如情況嚴重,就立即尋求援助!

渣馬比賽後4大護理

唔好喝冰涼飲品

身體長時間運動後體力會下降,突然喝凍野會令身體難以適應,對喉嚨都唔好

跟腱復原

肌肉酸痛難以避免,但有機會因長時間訓練或比賽,令韌帶同肌肉其實都有一定程度的出現撕裂傷痕,引致發炎。因此建議賽後或訓練後,多做伸展及恢復運動。如果痛楚加劇,就要即刻睇醫生喇!

休息

完成賽事後,千其唔好即刻坐低休息!肌肉喺長時間運動後,會令乳酸積聚,建議跑手可做伸展運動或慢行1-2公里舒緩肌肉緊張,亦有助帶走肌肉毒素,回復至日常心跳率。

恢復跑

賽事後一至兩日,可進行恢復跑,距離為10公里以下,速度以輕鬆為主,有助排走體內乳酸,讓肌肉更快回復正常機能。

渣馬比賽日有沒有特別交通安排?

港鐵將於比賽當天提早服務,以接載參賽者前往尖沙咀/西九龍之起跑區。參賽者可於比賽日前細閱大會網頁內的《賽事手冊》,以了解比賽當日的特別交通安排。

如在報名渣馬後不能出賽,如何申請退款?

若參賽者因身體不適欲退出比賽,請於2023年2月9日前,以書面形式向馬拉松報名及跑手通訊辦事處提交由醫療證明文件。大會將扣除HK$100行政費用,並於完賽後一個月以郵寄方式退還餘下之報名費用。

假如不幸確診2019新冠病毒,又符合下列其中一個情況的話,參賽者可向馬拉松報名及跑手通訊辦事處提交相關陽性證明,申請全額退款:

 1. 參賽者在完成大會安排的核酸檢測(PCR)後呈陽性;
 2. 參賽者於比賽當日進行快速抗原測試(RAT)後呈陽性並按照指示向大會申報結果;
 3. 參賽者正進行強制檢疫令(包括2019新型冠狀病毒病呈陽性人士,以及緊密接觸者),相關強制檢疫令的生效日期將生效至領取跑手包最後一天的較後日期,並按照指示於賽前向大會提供強制檢疫令
渣馬是否設有年齡限制?

有。各組別的年齡限制如下:

年齡限制

全馬拉松

參賽者必須於2023年年滿20歲或以上 (以出生年份計)

半馬拉松

參賽者必須於2023年年滿16歲或以上 (以出生年份計)
10公里賽事
 • 此文章內任何與Bowtie產品相關的內容僅供參考及作教育用途,客戶應參閱相關產品網頁內詳細之條款及細則。
分享
這篇文章有用嗎?
5
1
本文章內容由 Bowtie 團隊 提供並只供參考,不代表 Bowtie 立場,Bowtie 對任何人因使用或誤用任何信息或內容,或對其依賴而造成的任何損失或損害,不承擔任何責任。此文章內任何與 Bowtie 產品相關的內容僅供參考及作教育用途,客戶應參閱相關產品網頁內詳細之條款及細則。

相關文章

【Home Office】做到肩頸痛?瑜伽導師教你Chair Yoga輕鬆做! 【Home Office】做到肩頸痛?瑜伽導師教你Chair Yoga輕鬆做!
運動貼士

【Home Office】做到肩頸痛?瑜伽導師教你Chair Yoga輕鬆做!

【掌上壓】專業教練示範如何配合呼吸、訓練上身肌肉! 【掌上壓】專業教練示範如何配合呼吸、訓練上身肌肉!
運動貼士

【掌上壓】專業教練示範如何配合呼吸、訓練上身肌肉!

【街馬2021】報名、抽籤日期、路線、賽前準備及保險選擇! 【街馬2021】報名、抽籤日期、路線、賽前準備及保險選擇!
運動貼士

【街馬2021】報名、抽籤日期、路線、賽前準備及保險選擇!

🎄新客戶以「DEC2022」成功投保 Bowtie 自願醫保,首年保費 7 折,仲送 1 個身體檢查!
立即投保

其他話題

電郵查詢

一般查詢
hello@bowtie.com.hk
傳媒查詢
media@bowtie.com.hk
合作推廣
partner@bowtie.com.hk

© 2022 保泰人壽保險有限公司。版權所有。

我們檢測到您的瀏覽器已經過時。如要得到最佳的瀏覽體驗,請更新或使用其他瀏覽器。 知道了
咩 Plan 啱你 →